Robotyzacja prac polowych

Kliknij tutaj by przejść do wydarzenia

Zapraszamy na prezentację poświęconą zagadnieniu robotyzacji w rolnictwie. Ideą wydarzenia jest przybliżenie założeń rewolucyjnego dla rolnictwa projektu. W odpowiedzi na problemy piętrzące się przed współczesnym rolnictwem (nadmierne, szkodliwe stosowanie nawozów sztucznych i środków ochrony roślin, postępujący brak rąk do pracy), Łukasiewicz – PIMR, wspólnie z konsorcjantami, pracuje nad konstrukcją pierwszego polskiego robota do prac polowych.

Robot polowy charakteryzować się będzie innowacyjnymi rozwiązaniami:
• wielozadaniowością – zastosowanie we wszystkich etapach produkcji rolnej: od siewu, mechanicznego pielenia, selektywnego oprysku aż do zakończenia wegetacji;
• spełnieniem wymogów rolnictwa precyzyjnego i Rolnictwa 4.0 – wyposażenie w system sensorów, układ przetwarzający uzyskane dane w oparciu o specjalnie opracowaną Bazę Danych Uprawy oraz precyzyjny system sterowania realizacją procesów agrotechnicznych;
• dbałością o ekologiczny aspekt produkcji roślinnej – precyzja działania umożliwi znaczne zmniejszenie zużycia nawozów i środków ochrony roślin.

Więcej o projekcie: https://tiny.pl/r6mkx

Prace prowadzone są w ramach projektu „Inteligentny robot spełniający wymogi rolnictwa precyzyjnego”, realizowanego z ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach Szybkiej Ścieżki, nr projektu: POIR.01.01.01-00-1230/19, umowa nr POIR.01.01.01-00-1230/19 00 z dnia 17.06.2020,  konsorcjum projektowe: UNIA Sp. z o.o. z Grudziądza (lider projektu), Łukasiewicz – PIMR, Łukasiewicz – ILOT.

ORGANIZATOR:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

Logo organizatora