Rola polityki fiskalnej w stymulowaniu innowacyjności sektora gier komputerowych – IP box i ulga B+R

Kliknij tutaj by przejść do wydarzenia

Obecnych i przyszłych przedsiębiorców oraz developerów zainteresowanych rozwojem gier komputerowych zapraszamy na webinarium, podczas którego opowiemy o zasadach ulg podatkowych na B+R i IP box oraz ich efektywności w stymulowaniu innowacyjności przedsiębiorstw oraz wpływie ustawowych zasad odliczania strat podatkowych na skłonność do podejmowania ryzyka na przykładzie sektora gier komputerowych. Poruszymy też kwestię ochrony praw własności intelektualnej do gier komputerowych jako oprogramowania.

Przybliżymy wyniki analizy zróżnicowania poziomu innowacji i zakresu podejmowanego ryzyka będącego istotnym czynnikiem wzrostu gospodarczego. Z tego powodu wiele państw oferuje zachęty podatkowe (np. ulgi podatkowe na działalność badawczo-rozwojową B+R) mające na celu stymulowanie innowacyjnej działalności rodzimych przedsiębiorstw. Ryzykowne inwestycje wiążą się z dużo większą zmiennością zwrotów (zysków lub strat) niż ma to miejsce w przypadku standardowych inwestycji nieobarczonych ryzykiem. Wyjaśnimy dlaczego zasady podatkowe dotyczące wysokości stawki podatkowej oraz odliczania strat podatkowych, umożliwiające przedsiębiorstwom wykorzystanie strat w celu zmniejszenia przyszłych lub przeszłych obciążeń podatkowych, mogą istotnie wpływać na skłonność do podejmowania ryzyka. Zagadnienie wpływu opodatkowania na ryzyko jest kluczowe zwłaszcza w przypadku branż o dużym poziomie innowacyjności, których działalność w znacznej mierze opiera się na zaawansowanych technologiach. Do jednej z nich zaliczane są przedsiębiorstwa będące producentami i deweloperami gier komputerowych. Chętnie podzielimy się doświadczeniem w pozyskiwaniu ulg B+R i IP box oraz ochrony praw własności intelektualnej do gier komputerowych i ich komponentów.

Zapraszamy zarówno osoby zainteresowane wykorzystaniem wiedzy w praktyce, jak i prowadzeniem badań instrumentów polityki fiskalnej w stymulowaniu innowacyjności przedsiębiorstw.

Współpracujemy z Katedrą Innowacji i Rozwoju WNE UW oraz Departamentem Analiz Podatkowych Ministerstwa Finansów.

ORGANIZATOR:

Accounting and Economics Research Centre WNE UW, Fundacja im. Fryderyka Skarbka Pracowników i Absolwentów WNE UW

Logo organizatora
 • REJESTRACJA:
  Niewymagana
 • LINK: Noc Innowacji na WNE UW
 • WSTĘP:
  Bezpłatny
 • LOKALIZACJA:
  W Internecie
 • DATA:
  9.10.2021
 • GODZINA:
  20:00 - 23:00
 • PRZESTRZEŃ:
  Online
 • WIEK:
  Dorośli
 • MIEJSCE:
 • JĘZYK:
  Polski