Kuźnia Biznesowych Liderów AI

Kliknij tutaj by przejść do szkolenia

Inicjatywa edukacyjna przeznaczona dla pracowników biznesowych i operacji ze średnich i dużych firm, którzy chcą usystematyzować i rozwinąć swoją wiedzę nt. możliwości wykorzystania AI w biznesie

Kuźnia biznesowych liderów AI przeznaczona jest dla pracowników jednostek biznesowych i operacji średnich i dużych firm, którzy chcą usystematyzować i rozwinąć swoją wiedzę nt. możliwości wykorzystania AI w biznesie oraz wymienić się doświadczeniami i inspirować dobrymi praktykami z tego obszaru.

Uwaga: program Kuźni uwzględnia specyfikę średnich i dużych organizacji, a nie MSP czy JDG.

Kuźnia w wersji podstawowej ma postać serii 6 spotkań po 3 godziny w formie wykładów na żywo + sesji Q&A – wszystko on-line. Każde ze spotkań jest poświęcony oddzielnemu zagadnieniu, dlatego możliwe jest dołączenie do cyklu w dowolnym jego momencie trwania.

Dodatkowo uczestnicy PRO Kuźni mogą wziąć udział w 2 sesjach konsultacyjno-warsztatowych, podczas których będą omawiane na żywo konkretne zagadnienia z wdrożeń AI w polskich firmach.

Główne zajęcia będą się odbywać we wtorki, w godzinach popołudniowych (od 13:00 do 16:00). Sesje konsultacyjne będą odbywać się w środy w godzinach wieczornych (od 19:30 do 21:30). Cały cykl spotkań obejmuje 22 godziny zegarowe. Terminy głównych spotkań to: 19 września, 3 października, 17 października, 7 listopada, 21 listopada oraz 5 grudnia. Terminy sesji konsultacyjno-warsztatowych to: 23 października oraz 13 grudnia.

ORGANIZATOR:

Fundacja Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem

Logo organizatora