Podstawy platformy Azure — część 2: Opis podstawowych usług platformy Azure

Kliknij tutaj by przejść do szkolenia

W tej ścieżce szkoleniowej są poruszane następujące zagadnienia: Przedstawienie szerokiej gamy usług dostępnych na platformie Azure, w tym obliczeniowych, sieciowych, magazynowych i obsługi baz danych

Identyfikowanie usług wirtualizacji, takich jak Azure Virtual Machines, Azure Container Instances, Azure Kubernetes Service i Azure Virtual Desktop

Porównanie usług baz danych platformy Azure, takich jak Azure Cosmos DB, Azure SQL, Azure Database for MySQL i Azure Database for PostgreSQL z usługami analizy i obsługi danych big data na platformie Azure

Sprawdzanie zasobów sieciowych platformy Azure, takich jak sieci wirtualne, bramy sieci VPN i usługa Azure ExpressRoute

Podsumowanie usług magazynowych platformy Azure, takich jak Azure Blob Storage, Azure Disk Storage i Azure File Storage

ORGANIZATOR:

Microsoft

Logo organizatora