Podstawy platformy Azure — część 2: Opis podstawowych usług platformy Azure

Kliknij tutaj by przejść do szkolenia

W tej ścieżce szkoleniowej są poruszane następujące zagadnienia: Przedstawienie szerokiej gamy usług dostępnych na platformie Azure, w tym obliczeniowych, sieciowych, magazynowych i obsługi baz danych

Identyfikowanie usług wirtualizacji, takich jak Azure Virtual Machines, Azure Container Instances, Azure Kubernetes Service i Azure Virtual Desktop

Porównanie usług baz danych platformy Azure, takich jak Azure Cosmos DB, Azure SQL, Azure Database for MySQL i Azure Database for PostgreSQL z usługami analizy i obsługi danych big data na platformie Azure

Sprawdzanie zasobów sieciowych platformy Azure, takich jak sieci wirtualne, bramy sieci VPN i usługa Azure ExpressRoute

Podsumowanie usług magazynowych platformy Azure, takich jak Azure Blob Storage, Azure Disk Storage i Azure File Storage

ORGANIZATOR:

Microsoft

Logo organizatora
 • PRZESTRZEŃ
  Online
 • WWW: Strona kursu
 • POZIOM ZAAWANSOWANIA
  Średnio zaawansowany
 • CERTYFIKAT UKOŃCZENIA
  Nie
 • TEMATYKA
 • Kategoria
 • REJESTRACJA:
  Niewymagana
 • CZAS SZKOLENIA
  0-4 godzin
 • Forma szkolenia
  Tekst
 • JĘZYK:
  Polski lub angielski