Podstawy programowania w języku Python

Kliknij tutaj by przejść do szkolenia

W trakcie kursu nauczysz się wyświetlać informacje, pobierać dane od użytkownika programu, przeprowadzać operacje arytmetyczne, tworzyć własne funkcje, badać warunki z wykorzystaniem operatorów porównania i operatorów logicznych oraz zapętlać program, tam gdzie jest to niezbędne. Możliwe, że w trakcie trochę osiwiejesz. Bierzemy za to pełną odpowiedzialność, ale nie zwracamy za farby do włosów!

ORGANIZATOR:

Soft Power

Logo organizatora