Rewolucja Cyfrowa

Kurs Rewolucja cyfrowa zabiera uczestników w podróż, dzięki której poznają kontekst, podstawowe elementy i implikacje technologii cyfrowych na rzeczywistych przykładach z życia codziennego i zawodowego. To holistyczne podejście podkreśla fakt, że ewolucja technologii zależy od wielu wzajemnie powiązanych osiągnięć – przygotowując uczestników do zapoznania się z najnowszymi powstającymi technologiami. Po zakończeniu tego kursu uczestnicy będą w stanie: Zrozumieć podstawy tego, czym są komputery, jak działają, jakie są ich główne komponenty oraz oddziaływanie postępu w technologii komputerowych urządzeń. Zrozumieć podstawy języków kodowania, oprogramowania i aplikacji, które przekazują logikę maszynie, zapewniając jednocześnie interfejs dla człowieka. Zobrazować ewolucję sieci komputerowych, od sieci domowych i biurowych do Internetu, chmury obliczeniowej i jeszcze dalej. Zrozumieć, w oparciu o te podstawy, w jaki sposób rewolucja cyfrowa przygotowała grunt dla big data, AI i innych powstających technologii, które wcześniej stanowiły jedynie teorię.

ORGANIZATOR:

Reaktor Innovations

Logo organizatora