Wstęp w dostępność (cyfrową), co to jest WCAG?

Na tym szkoleniu dowiesz się czym jest dostępność i do kogo jest adresowana oraz czym jest standard WCAG . Poznasz grupy osób o szczególnych potrzebach i jakie elementy są dla nich kluczowe.

ORGANIZATOR:

Fundacja Widzialni

Logo organizatora