O European
Digital Days

O European Digital Days

Zainspirowani sukcesem Digital Day w Szwajcarii, kilka organizacji z krajów europejskich, stworzyło swoje własne, krajowe wydarzenia mające na celu edukację społeczeństwa z zakresu cyfryzacji i nowych technologii. W ten sposób w Polsce narodziła się koncepcja Digital Festival (uprzednio Festiwal Cyfryzacji), który od 2019 roku organizowany jest przez fundację Digital Poland. Aby wywrzeć jeszcze bardziej pozytywny wpływ na europejskie społeczeństwo i rozwój krajowych gospodarek wiosną 2020 r. narodziła się inicjatywa European Digital Days.

Celem tej inicjatywy jest wzajemne wspieranie się krajów, które pasjonują się wykorzystaniem najnowszych technologii do rozwiązania kluczowych problemów przed jakimi stoi Europa. Inicjatywa ta wspiera międzynarodową współpracę i buduje silną sieć powiązań innowacyjnych ekosystemów. Promuje ona również wymianę najlepszych praktyk i pozycjonuje Europę jako główne centrum innowacji w dziedzinie cyfryzacji i nowych technologii na świecie. Organizacje, reprezentujące poszczególne kraje, pracują nad zaangażowaniem rządów, przedsiębiorstw, środowisk akademickich i całego społeczeństwa w budowę nowoczesnej gospodarki opartej na najnowszych technologiach i wiedzy. Ambicją współpracujących organizacji jest znaczne podniesienie umiejętności cyfrowych w Europie.

Weź udział w European Digital Days