Badanie zespołu przewlekłego zmęczenia i mgły mózgowej metodami elektroencefalografii ilościowej i uczenia maszynowego

Związek między mgłą mózgową a COVID-19 jest interesującym obszarem badawczym, który stał się bardziej widoczny w miarę rozwoju pandemii. Chociaż COVID-19 jest przede wszystkim chorobą układu oddechowego, to jednak wpływa również na układ nerwowy i może prowadzić do wystąpienia objawów związanych z mgłą mózgową u niektórych pacjentów. Podczas wykładu zaprezentowane zostaną wyniki najnowszych badań prowadzonych w Katedrze Neuroinformatyki i Inżynierii Biomedycznej UMCS w Lublinie. Badania polegały na analizie sygnału EEG grupy pacjentów oraz grupy kontrolnej metodami uczenia maszynowego. Po wykładzie będzie możliwość obejrzenia laboratorium EEG, w którym prowadzone były badania.

Lokalizacja: Instytut Informatyki UMCS, Akademicka 9, 20-033 Lublin, p. 303

Zespół przewlekłego zmęczenia (ang. Chronic Fatigue Syndrome, CFS), znany także jako zespół chronicznego zmęczenia, dotyka ludzi różnych grup wiekowych i płci, choć częściej diagnozowany jest u kobiet niż u mężczyzn. Jest to schorzenie charakteryzujące się długotrwałym, nieproporcjonalnym zmęczeniem, które nie ustępuje pomimo odpoczynku i snu.
Objawy zespołu przewlekłego zmęczenia mogą obejmować:
1. Silne uczucie zmęczenia, które utrzymuje się przez co najmniej 6 miesięcy.
2. Problemy z koncentracją i pamięcią, często określane jako „”mózg mglisty”” (brain fog).
3. Bóle mięśni i stawów.
4. Bezsenność lub zaburzenia snu.
5. Bóle głowy.
6. Powiększenie węzłów chłonnych oraz inne objawy, takie jak bóle gardła czy gorączka.
Zespół przewlekłego zmęczenia jest ważny z kilku powodów. Po pierwsze, stanowi znaczący problem zdrowotny, który wpływa na jakość życia pacjentów, utrudniając codzienne funkcjonowanie. Po drugie, jego przyczyny nie są jeszcze w pełni poznane, co stanowi wyzwanie dla medycyny i nauki. Po trzecie, zespół ten jest często bagatelizowany lub niediagnozowany, co prowadzi do błędów w leczeniu i braku zrozumienia ze strony otoczenia.
W związku z tym zespół przewlekłego zmęczenia wymaga dalszych badań, aby lepiej zrozumieć jego mechanizmy i znaleźć skuteczniejsze metody leczenia. Dla osób cierpiących na CFS jest to także istotne ze względu na potrzebę uzyskania wsparcia medycznego i społecznego, aby poprawić ich jakość życia i umożliwić im powrót do normalności.

Mgła mózgowa, znana także jako „”mózg mglisty”” lub „”mgła umysłowa”” (ang. brain fog), to termin używany do opisania subiektywnego uczucia dezorientacji, zamętu umysłowego oraz trudności w koncentracji, myśleniu i przetwarzaniu informacji. Osoby doświadczające mgły mózgowej często opisują to jako uczucie, jakby ich umysł był zawieszony w obłokach lub otulony mgłą, co utrudnia wykonywanie codziennych zadań i myślenie klarownie.

Objawy mgły mózgowej mogą być różnorodne, ale zazwyczaj obejmują:
1. Trudności z koncentracją: Osoby z mgłą mózgową często mają problemy z utrzymaniem uwagi na jednym zadaniu, łatwo się rozpraszać i trudno jest im skupić się na wykonywaniu czynności.
2. Zaburzenia pamięci: Mogą mieć trudności z zapamiętywaniem informacji, wydobywaniem wspomnień lub zapominaniem prostych rzeczy, takich jak numery telefonów czy daty.
3. Spowolnione myślenie: Mózg może działać wolniej niż zwykle, co oznacza, że procesy myślowe stają się mniej efektywne.
4. Dezorientacja przestrzenna i czasowa: Osoby z mgłą mózgową mogą czasami mieć problem z określeniem, gdzie się znajdują, lub mogą źle oszacować, ile czasu minęło.
5. Trudności z wyrażaniem się: Może być trudniej formułować myśli w jasny i spójny sposób, zarówno w mowie, jak i w piśmie.
6. Ogólne uczucie obniżonej sprawności umysłowej: Osoby z mgłą mózgową mogą odczuwać, że ich umysł jest „”rozmyty”” i że nie są w stanie myśleć tak skutecznie, jak zwykle.
Mgła mózgowa jest objawem wielu różnych stanów zdrowia i schorzeń, takich jak zespół przewlekłego zmęczenia, depresja, lęki, stres, choroby autoimmunologiczne, a także może być efektem ubocznym niektórych leków. Dlatego ważne jest, aby zidentyfikować jego źródło i leczyć odpowiednią przyczynę, jeśli jest to możliwe. W niektórych przypadkach mgła mózgowa może być spowodowana brakiem snu, niedożywieniem lub stresem, dlatego zdrowy styl życia i odpowiednia higiena snu mogą pomóc w jej łagodzeniu.

Związek między mgłą mózgową a COVID-19 jest interesującym obszarem badawczym, który stał się bardziej widoczny w miarę rozwoju pandemii. Chociaż COVID-19 jest przede wszystkim chorobą układu oddechowego, to jednak wpływa również na układ nerwowy i może prowadzić do wystąpienia objawów związanych z mgłą mózgową u niektórych pacjentów.

Podczas wykładu zaprezentowane zostaną wyniki najnowszych badań prowadzonych w Katedrze Neuroinformatyki i Inżynierii Biomedycznej UMCS w Lublinie. Badania polegały na analizie sygnału EEG grupy pacjentów oraz grupy kontrolnej metodami ML.

ORGANIZATORZY:

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS

Logo organizatora
 • REJESTRACJA:
  Niewymagana
 • LINK:
 • WSTĘP:
  Bezpłatny
 • LOKALIZACJA:
  Lublin
 • DATA:
  20.10.2023
 • GODZINA:
  22:00 - 23:00
 • PRZESTRZEŃ:
  Offline
 • WIEK:
  Dorośli
 • MIEJSCE:
  Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki UMCS
 • JĘZYK:
  Polski