2 października, 2020

Cyfryzacja podatków i państwa powinny iść w parze

Rozważając kwestię cyfryzacji w Polsce powinniśmy spojrzeć na ten proces z różnych punktów widzenia: prawnego, technologicznego, biznesowego, społecznego, komunikacyjnego. Nie ma bowiem cyfryzacji państwa bez cyfryzacji biznesu. Dlatego wszystkim powinno zależeć na dobrym rozumieniu procesu cyfryzacji, poznaniu perspektywy drugiej strony.

Idziemy w stronę automatyzacji podatków, co w perspektywie kolejnych lat powinno odciążyć przedsiębiorców z części obowiązków raportowych. Przy odpowiedniej organizacji procesów dotyczących zbierania i wprowadzania danych oraz obiegu dokumentów w przedsiębiorstwie czy w kontaktach z dostawcami i usługodawcami (np. biurami rachunkowymi) proces raportowania podatkowego będzie niejako automatyczny. Zanim to jednak nastąpi trzeba przeorganizować procesy w przedsiębiorstwie pod katem wymogów scyfryzowanego państwa. Z tym wyzwaniem nie poradzimy sobie „ręcznie”, pozostając przy papierowej dokumentacji czy prostych arkuszach kalkulacyjnych. Bez dobrych narzędzi informatycznych niemożliwym jest zautomatyzowanie wielu czynności administracyjnych, a tym samym skuteczne unikanie błędów, które jako ludzie popełniamy. Te błędy niestety coraz sprawniej będą wyłapywały systemy, jakimi dysponują urzędy kontrolne (np. KAS).

Informatyzacja i cyfryzacja przedsiębiorstw to jedno. Jednocześnie, aby stworzyć warunki do sprawnej adaptacji wymogów cyfrowego państwa w biznesie, trzeba także nieco innego podejścia ze strony legislatora. Niestety w ostatnich latach właśnie kwestie podatkowe ciągną nas w dół w różnych rankingach państw o najbardziej przyjaznym klimacie do robienia biznesu. W ostatnim zestawieniu przygotowanym przez Bank Światowy (ranking Doing Business) spadliśmy na 33. pozycję, gdzie właśnie pod kątem czasu i skomplikowana procesu płacenia podatków jesteśmy klasyfikowani aż na 69. miejscu na świecie (sam ranking zawiera różne wskaźniki, te podatkowe to jedna ze składowych).

Cały artykuł dostępny na: https://www.sage.com/pl-pl/blog/cyfryzacja-podatkow-najpierw-porozmawiajmy-o-cyfrowych-wyzwaniach/

Rodzaj treści: Artykuł,
Autor wpisu / Partner wpisu: Sage