30 września, 2020

Fabryka Przyszłości – hand made with digital touch?

Kiedy myślimy o Fabryce Przyszłości, naturalnie pojawia się pytanie: jaka powinna ona być? Jakimi parametrami się charakteryzować? Do jakiego wzorca się odnosić? Z pomocą przychodzi McKinsey, który w opracowaniu „Industry 4.0 – how to navigate digitization of the manufacturing sector” proponuje 3 archetypy dla fabryk przyszłości. Podejście to jednak nie w pełni wyczerpuje temat. Dlatego proponujemy przyjęcie nowego typu klasyfikacji, w której fundamentem każdego archetypu będzie orientacja na klienta.

4 archetypy Fabryk Przyszłości

Pierwszy z archetypów: Smart-automated and robotized factory  – „Inteligentna zautomatyzowana i zrobotyzowana fabryka” jest wzorcem fabryki realizującej duże ilości nakładów produkcyjnych, które, dzięki automatyzacji i robotyzacji, są w stanie produkować produkty z niższym kosztem, niż konkurencja.

Kolejny archetyp, którym jest Digital mass-individualization factory  – „Cyfrowa masowa indywidualizacja w fabryce”, pokazuje fabrykę, która pod kątem technologicznym i procesowym jest przygotowana do realizacji krótkich serii,  szybkich przezbrojeń produkcji oraz wysokiej personalizacji produkt.

Trzecim rodzajem jest Mobile-modular plant –  „Mobilna modułowa fabryka”, która jest budowana, uruchamiana, pakowana i przenoszona w sposób elastyczny. Jej elastyczność zależy od aktualnych trendów rynkowych, dostępów do surowców oraz standardów obowiązujących w branży.

Nie mniej ważnym wzorcem jest Hand-made with digital touch   – „Produkcja ręczna z wykorzystaniem cyfryzacji”. Jest to , odpowiadający za produkcję produktów, o najwyższej wartości jednostkowej. Proces opiera się tutaj na pracy ręcznej specjalistów, wraz z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi do obróbki materiału, które wytwarzają produkty na indywidualne zamówienia.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę Partnera Merytorycznego Festiwalu Cyfryzacji:

https://www.astor.com.pl/biznes-i-produkcja/archetypy-fabryk-przyszlosci/

Rodzaj treści: Artykuł,
Autor wpisu / Partner wpisu: Paulina Szkoła /