30 września, 2020

Fabryki Przyszłości okiem eksperta ADMA

Paul Peeters jest ekspertem metodologii ADMA i w udzielonym wywiadzie opisuje początki Fabryk Przyszłości w Belgii, a także na bazie własnego doświadczenia radzi od czego zacząć zmianę w kierunku konkurencyjności i większej efektywności fabryk i zakładaów.

Rozmowa rozpoczyna się od historii na temat początków powstania programu Factories of the Future oraz europejskiej metodologii ADMA. Factory of the Future wiąże się z  nieustannym poszukiwaniem najlepszej drogi do tego, aby przenieść swoją produkcję/ fabrykę na wyższy, bardziej konkurencyjny, a równocześnie zrównoważony poziom. Badanie ADMA pomaga natomiast fabrykom z sektora MŚP przechodzić transformację w kierunku Fabryk Przyszłości. Metodologia ADMA, jest odpowiedzią m.in. na pytania: jak stworzyć zrównoważoną przyszłość dla firm produkcyjnych? Jakie technologie wprowadzić, aby firmy produkcyjne stały się fabrykami nowej generacji o bardziej konkurencyjnej, zrównoważonej i nowoczesnej produkcji?

Sama idea Fabryk Przyszłości rozpoczęła się w Belgii, kiedy to na przełomie 2007 – 2008 roku do fabryk zaczęła wkraczać technologia i potrzebny był swego rodzaju drogowskaz, jak sobie poradzić z rewolucją rynku.

Natomiast analizując potencjał polskich fabryk/firm produkcyjnych, Paul Peeters zwraca uwagę na lokalną elastyczność oraz potrzebę integrowania jak największej ilości różnych technologii. Pierwszym krokiem jest spojrzenie na to co dzieję się lokalnie. W kolejnym jest to już podróż do transformacji dzięki innowacjom, które sprawiają, ze firma otwiera się na rynek globalny.

Więcej na stronie Partnera Merytorycznego Festiwalu Cyfryzacji:

https://www.astor.com.pl/biznes-i-produkcja/podroz-do-fabryk-przyszlosci-wywiad-z-paulem-peetersem-ekspertem-adma/

Rodzaj treści: Artykuł,
Autor wpisu / Partner wpisu: Astor