1 października, 2020

Jak podpisać e-sprawozdanie finansowe?

Jednostki składające roczne sprawozdania finansowe zobowiązane są do przesyłania ich wyłącznie w formie elektronicznej. Aby złożenie dokumentacji do KRS lub KAS uznać za skuteczne, dokumentacja wymaga m.in. zastosowania podpisu elektronicznego. Jak zatem prawidłowo podpisać e-sprawozdanie?

Podmioty, na których ciąży obowiązek składania rocznych sprawozdań finansowych, muszą nie tylko dochować odpowiedniej struktury sprawozdania, ale także jego formy.

Od października 2018 r. obowiązuje wyłącznie forma elektroniczna, przy czym e-sprawozdanie należy opatrzyć podpisem elektronicznym (zob. art. 45 pkt 1f ustawy o rachunkowości). Przepisy mówią, że za podpis elektroniczny uznaje się kwalifikowany podpis elektroniczny oraz podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP. Od początku 2020 r. ustawa dopuszcza jeszcze trzecią możliwość podpisania e-sprawozdania – za pomocą elektronicznego podpisu osobistego. Osoby zobowiązane do złożenia e-sprawozdania finansowego mają zatem do wyboru trzy możliwości sygnowania dokumentacji:

  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
  • profilem zaufanym na platformie ePUAP,
  • elektronicznym podpisem osobistym.

Elektroniczny podpis osobisty jest w Polsce stosunkowo nową formą autoryzacji dokumentów, natomiast jego zaletą jest wygoda i prostota użycia. Cyfrowy podpis osobisty jest składany na podstawie posiadanego e-dowodu osobistego, czyli plastikowego dokumentu tożsamości, w którym została zaimplementowana struktura elektroniczna zawierająca unikatowy certyfikat właściciela e-dowodu. Uwaga: złożenie elektronicznego podpisu osobistego na e-sprawozdaniu wymaga zastosowania czytnika e-dowodu. Urządzenie takie można nabyć na własność (koszt to kilkaset złotych), ważne by spełniało ono wymogi określone przez MSWiA. Złożenie cyfrowego podpisu osobistego poświadcza się sześciocyfrowym PIN-em.

Kto musi podpisać e-sprawozdanie?

Zgodnie z art. 52 pkt. 2 Ustawy o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe musi być podpisane przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz przez kierownika jednostki. Jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, sprawozdanie muszą podpisać wszyscy jego członkowie.

 

Czytaj dalej na: https://www.sage.com/pl-pl/blog/jak-nalezy-podpisac-e-sprawozdanie-finansowe/

Rodzaj treści: Artykuł,
Autor wpisu / Partner wpisu: Weronika Farys