1 grudnia, 2020

Polski rynek insurtech – niska świadomość społeczna branży i wysokie oczekiwania klientów

Insurtechy przyczyniają się do przeobrażania krajobrazu światowego sektora ubezpieczeń. Tradycyjne podmioty muszą mierzyć się z widmem groźby zepchnięcia na rynkowy margines. Wartość technologii ubezpieczeniowych w perspektywie globalnej rośnie z roku na rok. Prognozy wskazują, że w ciągu następnych pięciu lat wskaźnik ten wzrośnie do 10.14 miliarda dolarów. Partner merytoryczny Festiwalu Cyfryzacji Fintek.pl sprawdza, jak rzeczona branża ma się w Polsce.

Definicja insurtechu obejmuje wszystkie technologie wspierające i ulepszające funkcjonowanie rynku ubezpieczeniowego. Mianem tym określić można więc podmioty wykorzystujące mechanizmy big data, sztuczną inteligencję, aplikacje na smartfony czy wearables.

Zmiany strukturalne zachodzące w branży ubezpieczeniowej najlepiej zobrazować odsetkiem tradycyjnych podmiotów obawiających się konkurencji ze strony insurtechowych startupów. Według badania PWC osiąga on poziom aż 90 proc.[1] Obawy te są w istocie uzasadnione.

 Innowacyjne podmioty ubezpieczeniowe pozwalają  znacznie przyspieszyć procesy czy weliminować z nich agentów bardziej skupionych na zysku reprezentowanych przez siebie firm niż na interesie klienta. Przede wszystkim zaś pozwalają znacząco obniżyć koszta operacyjne, co jest kluczowe z perspektywy konsumenta – komentuje Michał Dąbrowski, dyrektor zarządzający Fintek.pl i KLANG! Media.

Globalnie, wartość rynku insurtech wyniosła w ubiegłym roku 5,48 miliardów dolarów. Prognozy zakładają, że do 2025 roku faktor ten wzrośnie niemal dwukrotnie. Przy założeniu, że tzw. skumulowany roczny wskaźnik wzrostu utrzyma się w tym czasie na poziomie 10.8 proc., wartość rynku technologii ubezpieczeniowych może osiągnąć nawet 10.14 miliarda dolarów.[2]

Polski rynek ciągle bardziej insur niż tech

W Polsce rynek ubezpieczeniowy jest praktycznie zmonopolizowany przez instytucje bankowe. Sytuacja, w której od początku lat 90-tych to właśnie sieci bankowe w głównej mierze zajmują się sprzedażą polis jest zdeterminowana występowaniem kilku czynników. Dr. Piotr Pisarewicz z wydziału zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego zalicza do nich m.in. otoczenie prawno-formalne czy zależność ubezpieczycieli od bankowych sieci dystrybucji.[3]

Pomimo silnej dominacji banków w tym obszarze, wysiłki ubezpieczycieli w rozwój technologicznego zaplecza rynku są zauważalne. Badanie przeprowadzone przez HRK SA[4] wskazuje, że aż 80 proc. prezesów zarządów i dyrektorów spółek ubezpieczeniowych zawarło w planach biznesowych projekty wymagające od pracowników rozwoju kompetencji cyfrowych.

Insurtechy od dłuższego czasu funkcjonują jako integralny element polskiego rynku fintech, jednak świadomość społeczna branży nie jest wysoka. Zaledwie 34 proc. Polaków kupuje polisy całkowicie zdalnie. Nieco lepiej jest w przypadku szukania oferty. Kanały nietradycyjne wykorzystuje w tym celu 62 proc. klientów, gdzie 27 proc. wyszukuje je wyłącznie online, a 35 proc. łączy tę opcję z rozmową telefoniczną z przedstawicielem.[5]

– Niezależnie od obecnej sytuacji, oczekiwania klientów korzystających z cyfrowych kanałów są wysokie. Dotyczą one przede wszystkim takich czynników jak szybkość wypłacania odszkodowań, cena usług czy ulepszenia i innowacje są dość wysokie. Szczególnie tyczy się to konsumentów należących do tzw. pokolenia Y. Taki stan rzeczy pozwala nam prognozować, że z upływem czasu będą one rosły w skali całego społeczeństwa[6] – komentuje Michał Dąbrowski, dyrektor zarządzający Fintek.pl i KLANG! Media.

To czy polski sektor odpowie na oczekiwania, zależy od wewnętrznych decyzji, odpowiedniego doboru planów biznesowych i dobrze poprowadzonej optymalizacji technologicznej. Czy rodzime insurtechy wytrzymają presję? Tego powinniśmy się dowiedzieć na przestrzeni najbliższych kilku lat.

[1] https://ceo.com.pl/insurtechowa-rewolucja-ubezpieczen-12886

[2] https://www.researchandmarkets.com/reports/5012561/global-insurtech-market-growth-trends-and?utmsource=dynamic&utmmedium=BW&utmcode=wq6rz9&utmcampaign=1379197+-+Global+Insurtech+Market+(2020+to+2025)+-+Growth%2c+Trends+and+Forecasts&utm_exec=jamu273bwd

[3] https://piu.org.pl/public/upload/ibrowser/WU/WU2_2013/pisarewicz.pdf

[4] https://hrk.pl/pl/baza-wiedzy/artykuly-eksperckie/insurtech-wyzwanie-dla-branzy-ubezpieczen

[5] https://ccnews.pl/2020/05/11/ey-38-klientow-kupujac-ubezpieczenia-korzysta-tylko-z-kanalow-tradycyjnych/

[6] http://media.tueuropa.pl/20642-eksplozja-insurtech-wsrod-millenialsow-dopiero-nadejdzie

Autor wpisu / Partner wpisu:
Fintek.pl

Rodzaj treści: Artykuł,
Autor wpisu / Partner wpisu: