13 lipca, 2022

Umiejętności miękkie kluczem do zawodowego sukcesu

Zapotrzebowanie na wiedzę, zwłaszcza przez pracodawców stale rośnie. Aby wykonywać naszą pracę skutecznie będziemy musieli nie tylko rozwijać posiadane już umiejętności, ale zdobywać je w zupełnie nowych obszarach. Według przedsiębiorców to właśnie kompetencje miękkie będą miały największe znaczenie w przyszłości – takie wnioski płyną z raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań”.  

Praca zdalna przy komputerze

Dla większości polskich firm trudności w pozyskiwaniu pracowników o odpowiednich kompetencjach są barierą w ich działalności. 33% przedsiębiorstw uważa, że mają one duże lub bardzo duże znaczenie dla funkcjonowania firmy, 29% ocenia je jako średnie, a 38% – jako małe lub bardzo małe. Takie dane przedstawia Polski Instytut Ekonomiczny w raporcie „Kompetencje pracowników dziś i jutro”. 

Według przedsiębiorców to właśnie kompetencje miękkie będą miały większe znaczenie niż twarde, tj. cyfrowe czy specjalistyczne. Wśród 10 kompetencji przyszłości, zidentyfikowanych jako najbardziej pożądane, są tylko dwie z grupy cyfrowych i specjalistycznych: branżowe kompetencje specjalistyczne i kompetencje techniczne. 

By dostosować się do nowych zawodów, potrzebujemy nowych umiejętności. Kluczowego znaczenia nabierają kompetencje, które odróżniają pracę człowieka od pracy systemów informatycznych, robotów czy sztucznej inteligencji. Ponieważ w tych obszarach człowiek będzie wciąż trudny do zastąpienia, zostały one nazywane kompetencjami przyszłości– tłumaczy Eliza Kruczkowska, Dyrektor Departamentu Rozwoju Innowacji, Polski Fundusz Rozwoju oraz Digital Shaper w kategorii edukacja na łamach raportu fundacji Digital Poland 'Technologia w służbie społeczeństwu. Czy Polacy zostaną społeczeństwem 5.0′.

Kompetencje mają znaczenie

Trudności w pozyskiwaniu pracowników o odpowiednich kompetencjach mają przede wszystkim firmy zajmujące się przetwórstwem przemysłowym, budownictwem oraz firmy sektora TSL (transport, spedycja i logistyka). W handlu i w sektorze związanym z informacją i komunikacją większość firm wskazuje na małe znaczenie tej bariery. 

W 2021 r. inwestycje w rozwój kompetencji pracowników – np. przez kierowanie ich na staże, szkolenia – poczyniła tylko co piąta firma, a w 2022 r. plany dotyczące inwestycji w kapitał ludzki ma jedynie 22% badanych firm. 73% respondentów nie inwestowało w pracowników w 2021 r. i nie planuje takich działań w 2022 r. Niemniej, pracodawcy zdają sobie sprawę ze znaczenia kompetencji w dłuższym okresie, bowiem 64% badanych firm uznało, że w perspektywie 2035 r. niepewność otoczenia i podwyższone ryzyko działalności gospodarczej wymuszą wysoką motywację firm do szkolenia pracowników w zakresie nowych kompetencji. 

W jaki sposób zacząć cyfrową edukację? Które kompetencje w przyszłości będą najbardziej cenione na rynku? Jak bezpłatnie uzyskać dostęp do szkoleń? O tym wszystkim wspólnie z partnerami będziemy mówić podczas 4. edycji Digital Festival, która trwa od 1.10 – 10.11.2022. Zapraszamy!  

Rodzaj treści: Artykuł,
Autor wpisu / Partner wpisu: Materiały Prasowe /